Aplicativos


Locutor no Ar

Peça Sua Música

Top 5

top1
1. >> Ichiro Mizuki

<< Jikuu Senshi Spielvan [Opening Theme]

top2
2. >> YU-KI

<< NEXT LEVEL [KR Kabuto OP]

top3
3. >> Nanase Aikawa

<< Round Zero Blade Brave [KR Blade OP]

top4
4. >> Takaiuki Miyauchi

<< Blue Togetherness [Bioman IN]

top5
5. >> Project.R

<< Tatakae! Shinkenger [Shinkenger IN]

Anunciantes