50 ANOS DE ULTRAMAN JACK POR ALE NAGADO

  • 26/03/2021
  • 0 Comentário(s)

50 ANOS DE ULTRAMAN JACK POR ALE NAGADO

Alexandre Nagado fala sobre os 50 anos do seu personagem favorito em seu Blog, Sushi Pop.

Confira o artigo na integra >> O REGRESSO DE ULTRAMAN by Nagado-san.


#Compartilhe

0 Comentários


Deixe seu comentário
Aplicativos


Locutor no Ar

Peça Sua Música

Top 5

top1
1. >> Akira Kushida

<< Hikaru Kaze! [Jiraiya IN]

top2
2. >> Hironobu Kageyama

<< Kokoro wa Tamago [Jetman ED]

top3
3. >> Mojo feet. Columbia Yorikagokai

<< Seiun Kamen MachineMan [Opening Theme]

top4
4. >> Takayuki Miyauchi

<< Gekishin RX [KR Black RX IN]

top5
5. >> Shinichi Ishihara

<< Kyuukyuu Sentai Go Go V [Opening Theme]

Anunciantes