NIPPON HERO SHOW

  • 22/03/2021
  • 0 Comentário(s)

NIPPON HERO SHOW

Diariamente na programação da Rádio Toku Hero Club, vários spots de 4 a 6 minutos apresentando os heróis das séries tokusatsu com Tico Matunaga da página Japa Mundy.

#VemCurtirNaTHC


#Compartilhe

0 Comentários


Deixe seu comentário
Aplicativos


Locutor no Ar

Peça Sua Música

Top 5

top1
1. >> Akira Kushida

<< Hikaru Kaze! [Jiraiya IN]

top2
2. >> Hironobu Kageyama

<< Kokoro wa Tamago [Jetman ED]

top3
3. >> Mojo feet. Columbia Yorikagokai

<< Seiun Kamen MachineMan [Opening Theme]

top4
4. >> Takayuki Miyauchi

<< Gekishin RX [KR Black RX IN]

top5
5. >> Shinichi Ishihara

<< Kyuukyuu Sentai Go Go V [Opening Theme]

Anunciantes