Aplicativos


Locutor no Ar

Peça Sua Música

Top 5

top1
1. >> Takayuki Miyauchi

<< Tokkei Winspector [Opening Theme]

top2
2. >> Akira Kushida

<< Uchuu Keiji Sharivan [Opening Theme]

top3
3. >> Shinichi Ishihara

<< Juukou B-Fighter [Opening Theme]

top4
4. >> Akira Kushida

<< Sekai Ninja Sen Jiraiya [Opening Theme]

top5
5. >> Shinichi Ishihara

<< Kyuukyuu Sentai Go Go V [Opening Theme]

Anunciantes